Navigation

Avís legal

 

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web i el domini elteuparlament.cat pertanyen a l’associació El teu Parlament amb domicili al C. Begur, 58 de Barcelona (CP 08028) i CIF G66364175. En cas de dubtes o per qualsevol consulta el correu electrònic de l’associació és info@elteuparlament.cat

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la pàgina web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de EL TEU PARLAMENT o de terceres persones amb qui EL TEU PARLAMENT ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. EL TEU PARLAMENT difon tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus fins i activitats. EL TEU PARLAMENT adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de EL TEU PARLAMENT.

 

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. EL TEU PARLAMENT no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a elteuparlament.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la pàgina web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. EL TEU PARLAMENT no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta pàgina web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

EL TEU PARLAMENT declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres pàgines web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la pàgina d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les pàgines web de destí. EL TEU PARLAMENT no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per EL TEU PARLAMENT.

Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal EL TEU PARLAMENT informa que les dades personals recollides des d’aquesta pàgina web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament.

 

Autorització per enllaçar amb elteuparlament.cat

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix.